کیسه زباله

در این بخش میتوانید انواع کیسه زباله های وبسایت مرکزپلاست را مشاهده کنید.

کیسه زباله رولی پرنیان ۲۵۰گرمی

کیسه زباله رولی پرنیان ۲۵۰گرم

کیسه زباله سه رول شهرزاد

کیسه زباله سه رولی شهرزاد
با کلیک بروی ادامه مطلب یا تصویر میتوانید مشخصات محصول را مشاهده کنید

کیسه زباله زرد

کیسه زباله زرد
با کلیک بروی ادامه مطلب یا تصویر میتوانید مشخصات محصول را مشاهده کنید

کیسه زباله مشکی

کیسه زباله مشکی
با کلیک بروی ادامه مطلب یا تصویر میتوانید مشخصات محصول را مشاهده کنید

کیسه زباله رولی پرنیان ۴۰۰گرمی

کیسه زباله پرنیان
با کلیک بروی ادامه مطلب یا تصویر میتوانید مشخصات محصول را مشاهده کنید